sensei Nishio Shoji, 8. dan Aikikai, Kolín 8.-13.10.1996
nishio_spolecna_1996.jpg
nishio_spolecna_1996.jpg
plakat_nishio_1996.jpg
plakat_nishio_1996.jpg

Aikido Dojo Plzeň